Datum: 1. 3. 2018

Številka: 602-01/18

 

Na podlagi 18. in 37. člena Statuta Občine Kobarid (Uradni list RS, št. 39/16), 3. člena Sklepa o cenah vzgojno-varstvenih programov v VVE Kobarid (Uradni list RS, št. 81/13) in Sklepa o sistemizaciji delovnih mest VVE Kobarid z oddelki za šolsko leto 2017/2018 (Uradni list RS, št. 35/17) Občina Kobarid, Trg svobode 2, 5222 Kobarid, ki jo zastopa župan Robert Kavčič, izdaja naslednji

S K L E P

o uskladitvi cen vzgojno-varstvenih programov v VVE Kobarid

Cene vzgojno-varstvenih programov v VVE Kobarid z oddelki znašajo mesečno na otroka po posameznih programih:

 

  • za dnevni program I. starostne skupine                 489,04 €;
  • za dnevni program II. starostne skupine                342,51 €;
  • za dnevni program kombiniranega oddelka           375,69 €;
  • za poldnevni program II. starostne skupine           284,52 €;
  • za poldnevni program kombiniranega oddelka      311,07 €.

 

Mesečni znesek živil za otroka, upoštevan v cenah programov, znaša 34,65 € mesečno oz. 1,65 € na dan  pri dnevnih programih ter 13,02 € mesečno oz. 0,62 € na dan pri poldnevnih programih. Vrtec pri izstavitvi računa staršem za pretekli mesec odšteje neporabljena živila za vsak dan odsotnosti otroka v sorazmerni višini za program vrtca.