Datum: 11. 10. 2018

Številka: 602-01/18

 

Na podlagi 18. in 37. člena Statuta Občine Kobarid (Uradni list RS, št. 39/16), 3. člena Sklepa o cenah vzgojno-varstvenih programov v VVE Kobarid (Uradni list RS, št. 81/13) in Sklepa o sistemizaciji delovnih mest VVE Kobarid z oddelki za šolsko leto 2018/2019 (Uradni list RS, št. 46/18) Občina Kobarid, Trg svobode 2, 5222 Kobarid, ki jo zastopa župan Robert Kavčič, izdaja naslednji

S K L E P

o uskladitvi cen vzgojno-varstvenih programov v VVE Kobarid

Cene vzgojno-varstvenih programov v VVE Kobarid z oddelki znašajo mesečno na otroka po posameznih programih:

 

  • za dnevni program I. starostne skupine                 449,59 €;
  • za dnevni program II. starostne skupine                360,46 €;
  • za dnevni program kombiniranega oddelka           398,74 €;
  • za poldnevni program II. starostne skupine           298,92 €;
  • za poldnevni program kombiniranega oddelka      329,55 €.

 

Mesečni znesek živil za otroka, upoštevan v cenah programov, znaša 37,59 € mesečno oziroma 1,79 € na dan  pri dnevnih programih ter 14,49 € mesečno oziroma 0,69 € na dan pri poldnevnih programih. Vrtec pri izstavitvi računa staršem za pretekli mesec odšteje neporabljena živila za vsak dan odsotnosti otroka v sorazmerni višini za program vrtca.

 

 

(Skupno 30 obiskov, današnjih obiskov 1)