S 1.9. 2021 se je uveljavila novela Zakona o vrtcih (Ur.l.RS, št. 18/21), ki ponovno vpeljuje pravico do brezplačnega vrtca za drugega otroka iz iste družine, ki je vključen v vrtec hkrati s starejšim sorojencem. Pravice do brezplačnega vrtca pa ste deležni tudi vsi starši, ki imate v vrtcu tretjega ali nadaljnjega otroka, ne glede na to, ali so starejši sorojenci še v vrtcu.

Ker gre za pravico, ki jo določa zakon, morajo starši še vedno oddati vlogo za znižano plačilo vrtca na pristojni Center za socialno delo, da jim o tem izda odločbo. Niti vrtci niti ministrstvo, ki namesto staršev krije plačilo za vrtec, ne razpolagajo s podatkom koliko otrok je v družini.

Odločbo o pravici do znižanega plačila vrtca, ki določa višino plačila staršev glede na dohodkovni razred trajanje pravice, občino zavezanko za plačilo razlike med ceno programa, v katerega je vključen otrok in plačilom staršev, bo izdal CSD ter podatek posredoval vrtcu preko skupnega sistema.

Starši, poskrbite, da imate na CSD urejeno vlogo za znižano plačilo vrtca, v kateri je razvidno, da gre za drugega otroka v vrtcu oz. za vašega tretjega ali nadaljnjega otroka, tudi če sorojenci še niso vpisani v vrtec ali pa so že v šoli.

Starši otrok, ki imate enega otroka letos še v vrtcu, drugi otrok pa je pravkar prešel v 1.razred, morate spremembo obvezno javiti na CSD, da vam ne izdajo odločbe za brezplačni vrtec.

(Skupno 53 obiskov, današnjih obiskov 1)