Občina Kobarid nas z dopisom prejetim dne 10. 4. 2013 naproša, da vsem staršem, ki so svoje otroke prijavili na naš vpis novincev za šolsko leto 2013/14 sporočimo,  da je glede na velikost  letošnjega vpisa možno oblikovati dodaten jaslični oddelek v Breginju. Po navodilih občine bomo preverili  vaš interes, zakar boste domov dobili anketo.
 
Občina Kobarid staršem sporoča tudi, da je sklenila dogovor z občino Podbonesec, Italija o medsebojnem čezmejnem sodelovanju na področju predšolske vzgoje.  
To pomeni, da je dvojezični vrtec v Špetru dostopen tudi občanom občine Kobarid.
Vrtec v Špetru je oddaljen 19,9 km, povprečni čas vožnje pa je 18 min.
Vpis v vrtec Špeter poteka do 30. 4. 2013
 
S klikom na obarvana mesta dostopate na originale zgoraj omenjenih dokumentov:  
dopis Občine Kobarid
prijavnica v vrtec Špeter 
dopis Zavoda za slovensko izobraževanje.

 

Pripravila: Monika Kavčič, vodja vrtca

(Skupno 44 obiskov, današnjih obiskov 1)